adobe-pdf-icon

Plany w zakresie prawa archiwalnego

adobe-pdf-icon

Rozwiązania wspierające bezpieczny obieg dokumentów w urzędach

adobe-pdf-icon

EZD w służbie Państwa, czyli rządowe systemy w polskiej administracji

adobe-pdf-icon

Rola Operatora EZD, aktualizacja strategii wdrażania EZD RP oraz rozwój produktów i usług IT towarzyszących EZD RP

adobe-pdf-icon

e-Doręczenia w Poczcie Polskiej

adobe-pdf-icon

Wykorzystanie „Piaskownicy API EZD RP” do integracji z systemem dziedzinowym – praktyczna implementacja na przykładzie systemu „Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi” (eNadzór)

adobe-pdf-icon

Nie taki diabeł straszny. Czyli wdrażanie EZD na uczelni wyższej na przykładzie Politechniki Łódzkiej

adobe-pdf-icon

Obsługa składów chronologicznych w archiwum zakładowym

adobe-pdf-icon

Zarządzanie dokumentacją nietworzącą akt sprawy

adobe-pdf-icon

Nie przychodzi interesant… a pracy więcej czyli o korespondencji elektronicznej (ponownie) słów kilka…

adobe-pdf-icon

Zastosowanie podpisów elektronicznych

adobe-pdf-icon

E-doręczenia. Stan i perspektywa realizacji projektu

adobe-pdf-icon

EZD RP w chmurze. Jak wdrożyć i o czym warto pamiętać?

adobe-pdf-icon

Dokumentacja w EZD – wątpliwości prawne i techniczne w związku z brakiem regulacji