Piastuje samodzielne stanowisko pracy ds. EZD i projektów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Od 11 lat zajmuje się wdrożeniami systemów klasy EZD od współpracy przy tworzeniu normatywów wewnętrznych po szkolenia i wsparcie przy utrzymaniu i rozwoju wdrażanego systemu w jednostkach administracji publicznej. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie tworzenia procedur administracyjnych dotyczących realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Członek i Sekretarz Rady Użytkowników EZD RP powołanej przez Ministra Cyfryzacji, której celem jest ustalenie ostatecznego kształtu i zakresu funkcjonalności oraz wytyczenie ścieżek rozwoju tworzonego dla polskiej administracji systemu EZD RP.

Pozostali prelegenci