Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Posiada kwalifikacje głównego księgowego, uprawnienia audytora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze prywatnym jak i sektorze publicznym. Obecnie Kieruje Zespołem Audytu Wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury, ekspertem PIKW. Od wielu lat wykładowca prowadzący zajęcia oraz warsztaty na uczelniach wyższych.

Pozostali prelegenci