Magister historii ze specjalizacją archiwistyczną.  W 2006 r. ukończyła Stage Technique International d`Archives w Paryżu. Od 2003 r. jest związana zawodowo z Archiwum Narodowym w Krakowie, w tym od 2009 r. jako kierownik Oddziału VI nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym. Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej, członkiem gremiów kolegialnych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych.

Prowadzi zajęcia na studiach II stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na kierunku: „Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo”.

Pozostali prelegenci