Kierowniczka projektu e-Doręczenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Naczelnik Wydziału ds. e-Doręczeń. Od 10 lat realizuje usługi cyfrowe dla sektora publicznego. W Centralnym Ośrodku Informatyki pracowała m.in. przy takich projektach jak Historia Pojazdu, czy Bezpieczny Autobus. Jako pierwszy redaktor główny serwisu OBYWATEL.GOV.PL tłumaczyła opisy usług publicznych ze skomplikowanego, urzędniczego języka na prosty i przyjazny dla użytkowników. Dla Narodowego Archiwum Cyfrowego zaprojektowała i wdrożyła serwis szukajwarchiwach.gov.pl. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i User Experience Design na SWPS w Warszawie.

Pozostali prelegenci