Piastuje Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Analiz i Organizacji Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ma ponad 10-letnie doświadczenie m.in. w obszarze koordynacji i wdrażania EZD, testowania rejestrów elektronicznych w ochronie zdrowia. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej  im. S. Staszica w Krakowie, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pozostali prelegenci