Area Sales Manager Poland & Baltic countries, od ponad 18 lat jest związany z rynkiem digitalizacji, archiwizacji oraz obiegu dokumentów. Skutecznie doradza klientom – zarówno tym z sektora publicznego, jak i prywatnego – jak dobrać optymalne rozwiązania digitalizacyjne. Od 2015 r. bierze czynny udział w udoskonaleniu procesów wprowadzania dokumentów w kancelariach czy biurach podawczych Partnerów systemu EZD PUW. Aktywnie udziela się w realizacji projektów, których celem jest wdrożenie systemu obiegu dokumentów.

W Kodak Alaris odpowiada za obszar związany z digitalizacją, czyli zajmuje się wieloplatformowym oprogramowaniem oraz sprzętem wspomagającym procesy obiegu dokumentów. Współpracuje z partnerami oraz klientami, oferując merytoryczne wsparcie handlowe oraz techniczne.

Pozostali prelegenci