Dyrektor Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Urzędzie Miasta Łodzi. Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, od ponad 20 lat związana z samorządami. Kierowała pracami nad wdrożeniem systemu EZD do UMŁ autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostali prelegenci