Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Pozostali prelegenci