Z wykształcenia biolog, rolnik i specjalista ochrony środowiska w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie zoohigieny, profilaktyki weterynaryjnej i dobrostanu zwierząt. Od 2012 roku pracownik Ministerstwa Klimatu (dawniej: Ministerstwa Środowiska). Obecnie zajmuje stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji i Archiwum w Biurze Dyrektora Generalnego. Od 2014 roku nauczyciel akademicki w zakresie nauk środowiskowych (rolnictwo, zootechnika, weterynaria), jak również trener-wykładowca specjalizujący się w e-administracji oraz edukacji w obszarze kompetencji ICT. Certyfikowany trener Microsoft MS Office w Integral Technologies Sp. z o.o. oraz Akademii Kultury Informatycznej Sp. z o.o. w Warszawie.

Pozostali prelegenci