Dzień 1

26 listopada

czwartek

Poczekalnia konferencyjna

8:30 – 9:00

Otwarcie konferencji

9:00 – 9:15

Kto i kiedy będzie mógł wdrożyć EZD RP. Aktualny stan prac nad projektem

9:15 – 10:00

Prezentacja prototypu systemu EZD RP

10:00 – 11:00

Przerwa

11:00 – 11:15

Zarządzanie dokumentacją elektroniczną z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji – pilotażowe rozwiązania w systemie EZD PUW

11:15 – 11:45

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych

11:45 – 12:30

Materiały archiwalne w postaci elektronicznej – jak je przekazywać z systemu EZD do ADE

12:30 – 13:15

Przerwa

13:15 – 13:45

Doręczenia elektroniczne do sądów administracyjnych w trybie art. 74a.10 ppsa

13:45 – 14:15

Paczka eADM a elektroniczne akta administracyjne z perspektywy sądu

14:15 – 14:45

Podsumowanie pierwszego dnia

14:45 – 15:00

Dzień 2

27 listopada

piątek

Poczekalnia konferencyjna

8:30 – 9:00

Dokumentacja elektroniczna w czasie przekształceń podmiotów– prace techniczne i merytoryczne

9:00 – 9:45

Organizacja pracy zdalnej w urzędzie z wykorzystaniem systemu EZD

9:45 – 10:30

Przerwa

10:30 – 10:45

E-obywatel, e-usługi i EZD versus Covid-19 – perspektywa mieszkańca i urzędnika

10:45 – 11:30

Podpisy cyfrowe w dokumentacji elektronicznej

11:30 – 12:15

Postępowanie z dokumentami (nie)podpisanymi elektronicznie w systemie EZD PUW

12:15 – 12:45

Przerwa

12:45 – 13:15

Kryteria wartościowania dokumentacji masowej i ich zastosowanie do kwalifikacji dokumentacji w postaci tradycyjnej i elektronicznej

13:15 – 14:00

Integracja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych z systemem EZD PUW

14:00 – 14:45

Sprawna kancelaria, czyli wspomaganie procesu rejestracji przesyłek wpływających do systemu EZD PUW

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:00 – 15:15

Wśród prelegentów