Dzień 1

22 listopada 2023

środa

Rejestracja uczestników

14.00 – 16.00

Otwarcie konferencji

16.00 – 16.15

Cele i wyzwania państwowej służby archiwalnej

Prawne aspekty zarządzania dokumentacją

Integracja systemów EZD z systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Skuteczne rozwiązania w procesie rejestracji dokumentów w intergracji z systemem klasy EZD

Prezentacja dot. dobrych praktyk przy wdrożeniu EZD - czyli jak dobrze przygotować jednostkę do pełnej elektronizacji procedur

 • Czym jest system EZD – jak rozumieć definicję
 • Przygotowanie jednostki organizacyjnej do wdrożenia systemu teleinformatycznego (analiza procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją, przygotowanie merytoryczne pracowników, przygotowanie formalne podmiotu do wdrożenia EZD)

Czas wolny

19.15 – 20.30

Kolacja

20.30

Dzień 2

23 listopada 2023

czwartek

Śniadanie

7.30 – 9.00

e-Doręczenia zmienią urząd

e-Doręczenia - co należy wiedzieć

System ERP w erze cyfryzacji urzędów - więcej niż e-doręczenia

Praktyczny przewodnik dla podmiotów publicznych po usługach Operatora Wyznaczonego - Poczty Polskiej

Przerwa kawowa

11.00-11.15

W przeddzień wdrożenia systemu doręczeń elektronicznych, czyli czy będzie lepiej czy inaczej? Przykłady praktyczne postępowania z edokumentem

 • Doświadczenia (czy dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym jest rzeczywiście ważny, czyli ryzyka automatycznej weryfikacji w praktyce, skarga wniesiona ePUAPem – wymagania formalne
  w zakresie adresu korespondencyjnego, dokumentowanie spraw w systemie tradycyjnym
  a cyfryzacja procedur „na siłę”
 • Oczekiwania i wątpliwości (lokalne usługi elektroniczne a nowy system doręczeń, wniesienie podania na ESP po wdrożeniu edoręczeń – tryb postępowania, baza adresów elektronicznych dla spraw masowych)

e-Doręczenia w EZD IntraDok - jak bezproblemowo zrealizować obowiązek

System EZD PUW i jego rozwój

Rola dostawcy w procesie wdrażania i utrzymania usługi EZD RP

Jak zostać użytkownikiem EZD RP

Przerwa obiadowa

14.05-15.05

Gdzie szukać wiedzy na temat instalowania, konfigurowania i używania EZD RP

 • jak korzystać z Podręcznika użytkownika EZD RP
 • filmy instruktażowe i szkoleniowe
 • forum użytkowników EZD RP

Planowany rozwój systemu EZD RP

Prezentacja funkcji systemu EZD RP

Przerwa kawowa

16.30-16.45

Podsumowanie produkcyjnego wdrożenia EZD RP w COS

Niekomercyjne narzędzie weryfikacji poprawności akt administracyjnych elektronicznych w postaci paczki eADM

 • Komunikacja elektroniczna – aktualnie występujące błędy walidacji podpisów.
 • Paczka eADM – ogólne przypomnienie podstawy prawnej i konstrukcji paczki.
 • Prezentacja aplikacji „Przeglądarka Paczki eADM”
 • Omówienie najczęstszych problemów / błędów walidacji w otrzymywanych paczkach eADM

Wykorzystanie paczki eADM do przekazywania akt spraw i innych kolekcji dokumentów

Czas wolny

18.45 – 19.30

Kolacja

19.30

Dzień 3

24 listopada 2023

piątek

Śniadanie

7.30 – 9.00

Integracja Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z EZD PUW

Możliwości modułu do automatycznej agregacji danych bazującego na systemie EZD PUW

Ergonomia pracy w systemie EZD PUW

Dostawcy usług SaaS i eksperci w procesie wdrażania EZD RP w podmiotach publicznych

Podsumowanie i zakończenie konferencji

11.15

Wśród prelegentów