Dzień 1

23 listopada 2022

środa

Rejestracja uczestników

15.00 – 16.00

Otwarcie konferencji

16.00 – 16.15

Plany w zakresie prawa archiwalnego

 • nowelizacje aktów wykonawczych ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (rozporządzenia z art. art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2b, art. 17 ust. 4, art. 44 ust. 4)
 • nowe prawo archiwalne

Rozwiązania wspierające bezpieczny obieg dokumentów w urzędach

Przerwa kawowa

17.30 – 17.45

EZD w służbie Państwa, czyli rządowe systemy w polskiej administracji

Rola Operatora EZD, aktualizacja strategii wdrażania EZD RP oraz rozwój produktów i usług IT towarzyszących EZD RP

Czas wolny

19.15 – 20.00

Kolacja

20.00

Dzień 2

24 listopada 2022

czwartek

Śniadanie

7.00 – 9.00

e-Doręczenia

EZD w Chmurze. Jak wdrożyć i o czym warto pamiętać?

 • przykład wdrożenia EZD RP w Chmurze
 • czy chmura jest bezpieczna i gdzie fizycznie przechowywane będą dane?
 • kto jest właścicielem danych i jaka odpowiedzialność spoczywa na jednostkach użytkujących EZD?
 • czy dane w chmurze warto zabezpieczyć backupem?

Przerwa kawowa

11.00-11.15

e-Doręczenia – usługi Operatora

Archiwum czy Kancelaria? Usprawnienie procesu rejestracji dokumentów w systemach EZD PUW oraz EZD RP

e-Doręczenia w integracji z systemem EZD PUW

Przerwa obiadowa

13.30-14.30

Prezentacja modułu do e-Doręczeń i innych funkcji systemu EZD RP

Przerwa kawowa

15.30 – 15.45

Wykorzystanie „Piaskownicy API EZD RP” do integracji z systemem dziedzinowym – praktyczna implementacja na przykładzie systemu „Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi” (eNadzór)

 • piaskownia API i dostęp do testowej wersji EZD RP – możliwość niezwłocznego testowania implementowanych serwisów w praktyce.
 • rozbudowane możliwości integracji systemów dziedzinowych w oparciu o udostępnione serwisy.
 • prezentacja wybranych funkcjonalności systemu eNadzór po integracji z EZD RP

Nie taki diabeł straszny. Czyli wdrażanie EZD na uczelni wyższej na przykładzie Politechniki Łódzkiej

Czas wolny

16.45 – 19.00

Kolacja

19.00

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem (dla chętnych)

21.00

Dzień 3

25 listopada 2022

piątek

Śniadanie

7.00 – 9.00

Obsługa składów chronologicznych w archiwum zakładowym

 • kilka słów o składach chronologicznych. Ile i jakie składy należy tworzyć
 • narzędzia i raporty dot. składów chronologicznych w EZD PUW i w EZD RP
 • jak przygotować się do archiwizacji składów i jak ją wykonać
 • obsługa zarchiwizowanych składów chronologicznych
 • brakowanie oraz przekazywanie do archiwów państwowych

Jak zarządzać dokumentacją nietworząca akt sprawy?

Przerwa

10.30 – 10.45

Nie przychodzi interesant do Sądu i urzędu.... czyli o udostępnianiu akt, podpisach elektronicznych, uwierzytelnianiu i korespondencji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym raz jeszcze

 • inicjowanie i zrzekanie się korespondencji elektronicznej – ramy procesowe a praktyka
 • wizualizacja xml’i – jak to robią w sądach administracyjnych
 • podpisy elektroniczne – podpisywarka, weryfikacje i problemy weryfikacji
 • o UPD i UPP w kontekście poprawności doręczania korespondencji

Dokumentacja w EZD - wątpliwości prawne i techniczne w związku z brakiem regulacji prawnych

Zastosowanie podpisu elektronicznego

Podsumowanie i zakończenie konferencji

12.15 – 12.45

Wśród prelegentów