Dzień 1

23 listopada

środa

Otwarcie konferencji

16.00 – 16.15

I BLOK MERYTORYCZNY

16.15 – 18.45

Plany w zakresie prawa archiwalnego:

 • nowelizacje aktów wykonawczych ustawy z dnia 14 lipca 1083 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (rozporządzenia z art. art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2b, art. 17 ust. 4, art. 44 ust. 4)
 • nowe prawo archiwalne

Przerwa kawowa

17.00 – 17.15

Rola Operatora EZD w upowszechnianiu systemów klasy EZD w polskiej administracji - synergia przedsięwzięć EZD PUW i EZD RP

Aktualizacja strategii wdrażania EZD RP oraz rozwój produktów i usług IT towarzyszących EZD RP

 • zasady udzielania bezpłatnego wsparcia wdrażania i eksploatacji EZD RP
 • rozwój produktów firm trzecich w ramach Piaskownicy API EZD RP
 • rola Operatora EZD w kreowaniu usług towarzyszących EZD RP
 • certyfikacja kompetencji i budowa sieci współpracy EZD RP

Kolacja

19.30

Dzień 2

24 listopada

czwartek

Śniadanie

8.00 – 9.00

II BLOK MERYTORYCZNY

09.00 – 13.30

e-Doręczenia – elektroniczny urząd

Kogo i kiedy obejmie obowiązek

 • jak się przygotować
 • e-Doręczenia a ePUAP
 • sposoby pozyskania ADE
 • rola i znaczenie administratora
 • główne funkcjonalności i plany rozwojowe
 • szkolenia
 • najczęstsze pytania i problemy

e-Doręczenia – wymiar teoretyczny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 • prawne aspekty funkcjonowania e-Doręczeń
 • kogo i kiedy obejmie obowiązek korzystania z e-Doręczeń
 • korzyści z wdrożenia e-Doręczeń dla administracji, obywateli i przedsiębiorców

Przerwa kawowa

11.00-11.15

e-Doręczenia – usługi Operatora

e-Doręczenia w integracji z systemem EZD PUW

Obiad

13.30-14.30

III BLOK MERYTORYCZNY

14.30 – 17.15

Prezentacja modułu do e-Doręczeń i innych funkcji systemu EZD RP

Wykorzystanie „Piaskownicy API EZD RP” do integracji z systemem dziedzinowym – praktyczna implementacja na przykładzie systemu „Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi” (eNadzór)

 • piaskownia API i dostęp do testowej wersji EZD RP – możliwość niezwłocznego testowania implementowanych serwisów w praktyce.
 • rozbudowane możliwości integracji systemów dziedzinowych w oparciu o udostępnione serwisy.
 • prezentacja wybranych funkcjonalności systemu eNadzór po integracji z EZD RP

Przerwa kawowa

16.00 – 16.15

Nie taki diabeł straszny. Czyli wdrażanie EZD na uczelni wyższej na przykładzie Politechniki Łódzkiej

Kolacja

19.00

Dzień 3

25 listopada

piątek

Śniadanie

8.00 – 9.00

IV BLOK MERYTORYCZNY

09.00 – 12.45

Obsługa składów chronologicznych w archiwum zakładowym

 • kilka słów o składach chronologicznych. Ile i jakie składy należy tworzyć
 • narzędzia i raporty dot. składów chronologicznych w EZD PUW i w EZD RP
 • jak przygotować się do archiwizacji składów i jak ją wykonać
 • obsługa zarchiwizowanych składów chronologicznych
 • brakowanie oraz przekazywanie do archiwów państwowych

Jak zarządzać dokumentacją nietworząca akt sprawy?

Przerwa kawowa

11.00 – 11.15

Nie przychodzi interesant do Sądu i urzędu.... czyli o udostępnianiu akt, podpisach elektronicznych, uwierzytelnianiu i korespondencji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym raz jeszcze

 • inicjowanie i zrzekanie się korespondencji elektronicznej – ramy procesowe a praktyka
 • wizualizacja xml’i – jak to robią w sądach administracyjnych
 • podpisy elektroniczne – podpisywarka, weryfikacje i problemy weryfikacji
 • o UPD i UPP w kontekście poprawności doręczania korespondencji

Dokumentacja w EZD - wątpliwości prawne i techniczne w związku z brakiem regulacji

Co to znaczy uwierzytelnić dokument elektroniczny

Podsumowanie i zakończenie konferencji

12.45 – 13.15

Wśród prelegentów