Dzień 1

24 listopada

środa

Otwarcie konferencji

16:00-16:15

EZD RP - nowe narzędzie polskiej administracji

16:15-17:15

 • Znaczenie projektu EZD RP
 • Współpraca NASK z Wojewodą Podlaskim i Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
 • Strategia wdrożenia i utrzymania EZD RP
 • Harmonogram i status prac projektowych
 • Pilotażowe wdrożenia

Drukowanie w czasach pandemii – praca zdalna oraz bezpieczeństwo drukowanych dokumentów

17:15-17:45

Prezentacja systemu EZD RP / Pytania z sali

17:45-19:00

Czas wolny

19:00-19:30

Kolacja

19:30

Dzień 2

25 listopada

czwartek

Śniadanie

8:00-9:30

Przyszłość EZD PUW w kontekście EZD RP

9:30-9:45

 • Zasady współpracy
 • Zapewnienie wsparcia i rozwoju
 • Rozwój EZD PUW nowe funkcjonalności i moduły

Ustawa o doręczeniach elektronicznych – problem czy wygoda?

9:45-11:15

 • Geneza i cel powstania ustawy i nawiązanie do rozporządzenia eIDAS. Zapoznanie z kluczowymi definicjami (dokument elektroniczny, kwalifikowana usługa doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego)
 • W jaki sposób urzędy, obywatele i przedsiębiorcy będą pozyskiwać adresy do doręczeń elektronicznych
 • Do czego służy skrzynka doręczeń? (rola i znaczenie administratora skrzynki doręczeń; rola i znaczenie nowego rejestru „Baza adresów elektronicznych”; wyszukiwarka – kto będzie miał dostęp do danych)
 • Usługa elektroniczna vs hybrydowa (rola operatora wyznaczonego i UKE w realizacji usługi; czy hybryda jest potrzebna?)
 • Znaczenie dowodów wysłania i otrzymania dla podmiotów publicznych
 • Jaka jest rola kwalifikowanych dostawców?
 • Czym jest i po co powstał standard usługi doręczenia elektronicznego

Jak usprawnić obieg dokumentów w urzędzie? Wykorzystanie EZD w obsłudze procesów administracyjnych

11:15-11:45

Przerwa kawowa

11:45-12:00

Doręczenia elektroniczne - spojrzenie praktyczne

12:00-12:45

 • Nowa zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym (edokument jako dokument pisemny; pisma generowane automatycznie oraz usługi on-line)
 • Wniesienie podania w trybie KPA i OP za pomocą emaila – przepis rozstrzygający niejednolite interpretacje
 • Podpis elektroniczny organu (rodzaje podpisów w KPA i OP; możliwości wykorzystania pieczęci elektronicznej w urzędach)
 • Podpisywanie pism w różnych procedurach, czyli czy wystarczy podpisanie pliku xml
 • Skuteczność doręczenia do strony postępowania z wykorzystaniem adresu email
 • Problemy techniczne przy doręczeniach
 • Jak wysłać pismo z urzędu czyli nowa procedura doręczenia
 • PURDE, PUH
 • Doręczenie tradycyjne dokumentu opatrzonego podpisem/pieczęcią elektroniczną

Integracja systemu EZD PUW z platformą eDoręczeń

12:45-13:30

 • Zakres integracji
 • Wyszukiwarka BAE w EZD PUW
 • Wysyłka PURDE i PUH
 • Dowody nadania i doręczenia

Zarządzanie dokumentacją – możliwości, cele i wyzwania.

13:30-14:30

 • Współpraca NDAP i NASK
 • Integracja systemów EZD, ADE
 • Planowane zmiany w przepisach prawa

Obiad

14:30-15:30

Migracja danych pomiędzy systemami EZD oraz integracja systemu EZD PUW z ADE

15:30-16:15

 • Wstępne wytyczne dotyczące migracji danych pomiędzy systemami EZD – założenia migratora danych
 • Funkcjonalności systemu EZD wspomagające proces przekazywania elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Integracja sytemu EZD PUW z systemem ADE – usprawnienie i automatyzacja procesu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

Sprawna kancelaria, czyli dobór odpowiednich rozwiązań w integracji z EZD PUW

16:15-16:45

Integracja systemu Elektronicznego Nadzoru nad Aktami Prawnymi (e-Nadzór) z systemem EZD PUW

16:45-17:30

 • Korzyści i dodatkowe możliwości wynikające z przejścia na nadzór elektroniczny (zarówno dla JST jak i organów nadzoru)
 • Cele biznesowe i wymogi prawne
 • Model i zakres integracji
 • Prezentacja wybranych funkcjonalności integracyjnych w obu systemach

Panel dyskusyjny z prelegentami

17:30-18:00

Czas wolny

18:00-19:00

Kolacja

19:00

Dzień 3

26 listopada

piątek

Śniadanie

8:00-9:00

Walidacja podpisów elektronicznych pod dokumentami urzędowymi oraz sądowymi

9:00-9:45

 • Korespondencja elektroniczna kierowana do sądów administracyjnych – podstawy, rodzaje dopuszczalnych podpisów i ich weryfikacja. Typowe problemy
 • Pieczęć elektroniczna w korespondencji sądowej – zakres i forma użycia
 • Doręczenia elektroniczne z sądów – czyli co przed eDoręczeniami

Moduł podpisów w EZD PUW

9:45-10:30

 • Podpisy możliwe do zastosowania
 • Weryfikacja podpisów
 • Tworzenie kopii naturalnego dokumentu elektronicznego

Przerwa kawowa

10:30-10:45

Komunikacja elektroniczna z sądami administracyjnymi z uwzględnieniem paczki administracyjnej - panel dyskusyjny

10:45-11:30

Wykorzystanie systemu EZD w utrzymaniu ciągłości działania jednostki w sytuacjach kryzysowych

11:30-12:00

 • Poziom dojrzałości cyfrowej jednostki
 • Organizacja pracy zdalnej z wykorzystaniem systemu EZD
 • Narzędzia informatyczne wykorzystywane w bieżącej informacji i komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej
 • Analiza porównawcza w zakresie efektywności i skuteczności realizacji zadań Urzędu przed i po zmianie modelu biznesowego

Podsumowanie i zakończenie konferencji, losowanie nagród

12:00-12:30

Wśród prelegentów