Dyrektorem oddziału NASK w Białymstoku, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP oraz Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.

Więcej

Piastuje Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Analiz i Organizacji Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Więcej

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Więcej

Area Sales Manager Poland & Baltic countries, od ponad 18 lat jest związany z rynkiem digitalizacji, archiwizacji oraz obiegu dokumentów.

Więcej

Główna specjalistka w Wydziale Organizacji i Archiwum w Biurze Dyrektora Generalnego. Od 2009 roku zajmuje się tematyką elektronicznego zarządzania dokumentacją, a od 2015 wdrożeniem systemu EZD PUW w ministerstwie.

Więcej

Naczelnik Wydziału Organizacji i Archiwum w Biurze Dyrektora Generalnego, nauczyciel akademicki w zakresie nauk środowiskowych oraz trener-wykładowca specjalizujący się w e-administracji oraz edukacji w obszarze kompetencji ICT.

Więcej

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Urzędzie Miasta Łodzi. Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, od ponad 20 lat związana z samorządami.

Więcej

Niezależny członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury, ekspert PIKW. Obecnie Kieruje Zespołem Audytu Wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Więcej

Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne. Od 21 lat związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Więcej

Pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych obecnie pełniący obowiązki kierownika projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

Więcej

Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Więcej

Piastuje samodzielne stanowisko pracy ds. EZD i projektów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Członek i Sekretarz Rady Użytkowników EZD RP powołanej przez Ministra Cyfryzacji. 

Więcej

Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 2011 r. współpracuje przy wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju systemu EZD PUW z jednostkami administracji publicznej.

Więcej

Magister historii ze specjalizacją archiwistyczną, kierownik Oddziału VI nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym w Archiwum Narodowym w Krakowie. Urzędnik mianowany służby cywilnej, członek gremiów kolegialnych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych.

Więcej

Kierownik Działu Rozwoju EZD w O. NASK w Białystoku. Na co dzień współpracuje z zespołem programistów tworzących system EZD RP.

Więcej

Projektant i architekt systemów IT. Były kierownik projektów, ekspert i pełnomocnik ministra budujący i wdrażający systemy IT, obejmujące duże relacyjne bazy danych, zastosowania kryptologii oraz zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu dokumentami elektronicznymi.

Więcej

Pracownik NASK PIB specjalizujący się w problematyce elektronicznego zarządzania dokumentacją. W latach 2018-2020 zastępca Dyrektora w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej