Jako kierownik Działu Wsparcia EZD w NASK-PIB odpowiada za realizację projektu Operator EZD. Wraz z Zespołami: Merytorycznym i Technicznym wspiera Partnerów we wdrażaniu i utrzymaniu systemów

Więcej

Od początku pracy zawodowej związana z nadzorem nad postępowania z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, prowadzi konsultacje

Więcej

Specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Koordynator wdrożenia Elektronicznego Dziennika Urzędowego we wszystkich Urzędach Wojewódzkich jak i w szeregu Ministerstw i Urzędów Centralnych.

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979-2002 praca w administracji publicznej – m.in. pełnił funkcje Sekretarza Miasta Siedlce oraz Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach.

Więcej

Menedżer ds. rozwoju usług tradycyjnych i cyfrowych, Poczta Polska. S.A. Z rynkiem usług pocztowych związana od ponad 15 lat.

Więcej

Product Manager, Poczta Polska S.A. kierujący Działem Usług Cyfrowych w Biurze Oferty Produktowej i Marketingu

Więcej

Presales Consultant. Posiada ponad 20-letnie doświadczenia w pracy w branży IT. Pracował w firmach takich jak IBM, Blackboard oraz wyróżnia się umiejętnościami szkoleniowca. Był niezależnym konsultantem i trenerem IBM Lotus, Microsoft, Google oraz Moodle.

Więcej

wicedyrektor Centralnych Ośrodków Sportu. Od 2016 r. związany z administracją publiczną Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD oraz Działu Komunikacji i Kompetencji EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym, a także wicedyrektor Programu GovTech Polska realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Lider zespołu dostarczającego rozwiązanie SaaS EZD RP do klientów, który posiada wieloletnie doświadczenie w branży technologicznej oraz niezwykłą zdolność do przewidywania trendów rynkowych.

Więcej

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

Więcej
Magdalena Horęda zdjęcie portretowe

Menadżer, ekspertka rynku cyfrowego. Pomysłodawczyni i realizatorka projektu e-doręczeń w Ministerstwie Cyfryzacji do 2019 roku. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących aspektów informatyzacji administracji.

Więcej

Odpowiada za działanie i rozwój Oddziału NASK w Białymstoku oraz nadzoruje wdrażanie jednolitych systemów klasy EZD – EZD RP oraz EZD PUW – w administracji publicznej RP.

Więcej

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, od początku swojej kariery w administracji związany z Archiwami Państwowymi.

Więcej

Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej

Menadżer Produktu systemu obiegu dokumentów, Analityk.

Więcej

Area Sales Manager Poland & Baltic countries
Związany z rynkiem digitalizacji, archiwizacji oraz obiegu dokumentów od ponad 18 lat. Skutecznie doradza klientom dobrać optymalne rozwiązania digitalizacyjne zarówno tym z sektora publicznego jak i prywatnego.

Więcej

Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne. Od 21 lat związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Więcej

Dyrektor Departamentu Archiwistyki w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej

Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Więcej

Kierownik Działu Planowania i Rozwoju EZD. Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Więcej

Kierownik zespołu ds. Działań z rynkiem, Soneta sp. z o.o. producent oprogramowania ERP enova365

Więcej

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Informatyki. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako realizator wielu projektów, w tym projektów finansowanych ze środków Banku Światowego, funduszy unijnych pełniąc w nich również rolę kierownika projektu.

Więcej

Specjalizuje się w badaniach dotyczących inteligentnego rozumienia i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz koncentrujących się wokół metod inteligencji obliczeniowej.

Więcej

Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 r. związany z administracją rządową – pracownik urzędów administracji rządową centralnej

Więcej