Specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Koordynator wdrożenia Elektronicznego Dziennika Urzędowego we wszystkich Urzędach Wojewódzkich jak i w szeregu Ministerstw i Urzędów Centralnych.

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979-2002 praca w administracji publicznej – m.in. pełnił funkcje Sekretarza Miasta Siedlce oraz Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach.

Więcej

Kierownik projektu e-Doręczenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Naczelnik Wydziału ds. e-Doręczeń. Od 10 lat realizuje usługi cyfrowe dla sektora publicznego. W Centralnym Ośrodku Informatyki pracowała m.in. przy takich projektach jak Historia Pojazdu, czy Bezpieczny Autobus.

Więcej

Zastępca dyrektora ds. rozwoju usług tradycyjnych i cyfrowych, Poczta Polska.S.A. Z rynkiem usług pocztowych związana od ponad 15 lat.

Więcej

Menedżer Produktu kierujący Działem Usług Cyfrowych w Biurze Oferty Produktowej i Marketingu Poczty Polskiej S.A. Obecnie odpowiada za określanie i wdrażanie na rynku portfela usług cyfrowych Poczty Polskiej dla klientów.

Więcej

Polski urzędnik państwowy i menedżer, w latach 2016–2020 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W latach 2016–2018 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2016–2018 przedstawiciel Rządu RP w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD).

Więcej

Archiwista zakładowy, na co dzień pracujący w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w którym od 10 lat wdrożony jest system EZD PUW. W ramach Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej uczestniczy w programie EZD RP. Od lat prowadzi szkolenia kancelaryjno-archiwalne dla jednostek wdrażających EZD.

Więcej

Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD oraz Działu Komunikacji i Kompetencji EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym, a także wicedyrektor Programu GovTech Polska realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

Więcej

Inżynier, absolwent MBA, z szerokim doświadczeniem i wiedzą w obszarze IT, zarządzania oraz sprzedaży.

Więcej

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Więcej

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Więcej

Architekt w polskim oddziale firmy Veeam, Microsoft MVP for Cloud and Datacenter Management.

Więcej

Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży IT. W Senetic odpowiada za rozwój działu Software.

Więcej

W Amazon Web Services opowiada za sektor public w Polsce. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z klientami i partnerami z wielu branż.

Więcej

Area Sales Manager Poland & Baltic countries
Związany z rynkiem digitalizacji, archiwizacji oraz obiegu dokumentów od ponad 18 lat. Skutecznie doradza klientom dobrać optymalne rozwiązania digitalizacyjne zarówno tym z sektora publicznego jak i prywatnego.

Więcej

Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne. Od 21 lat związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Więcej

Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Więcej

Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 2011 r. współpracuje przy wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju systemu EZD PUW z jednostkami administracji publicznej.

Więcej

Pracownik NASK PIB specjalizujący się w problematyce elektronicznego zarządzania dokumentacją. W latach 2018-2020 zastępca Dyrektora w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej