Zastępca dyrektora ds. rozwoju usług tradycyjnych i cyfrowych, Poczta Polska.S.A. Z rynkiem usług pocztowych związana od ponad 15 lat.

Więcej

Menedżer Produktu kierujący Działem Usług Cyfrowych w Biurze Oferty Produktowej i Marketingu Poczty Polskiej S.A. Obecnie odpowiada za określanie i wdrażanie na rynku portfela usług cyfrowych Poczty Polskiej dla klientów.

Więcej

Polski urzędnik państwowy i menedżer, w latach 2016–2020 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W latach 2016–2018 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2016–2018 przedstawiciel Rządu RP w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD).

Więcej

Archiwista zakładowy, na co dzień pracujący w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w którym od 10 lat wdrożony jest system EZD PUW. W ramach Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej uczestniczy w programie EZD RP. Od lat prowadzi szkolenia kancelaryjno-archiwalne dla jednostek wdrażających EZD.

Więcej

Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD oraz Działu Komunikacji i Kompetencji EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym, a także wicedyrektor Programu GovTech Polska realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

Więcej

Dyrektor oddziału NASK w Białymstoku, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP oraz Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.

Więcej

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Więcej

Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne. Od 21 lat związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Więcej

Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Więcej

Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 2011 r. współpracuje przy wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju systemu EZD PUW z jednostkami administracji publicznej.

Więcej

Pracownik NASK PIB specjalizujący się w problematyce elektronicznego zarządzania dokumentacją. W latach 2018-2020 zastępca Dyrektora w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej