Anna Jastrzębska-Pawlak przy pracy

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

Więcej
Magdalena Horęda zdjęcie portretowe

Menadżer, ekspertka rynku cyfrowego. Pomysłodawczyni i realizatorka projektu e-doręczeń w Ministerstwie Cyfryzacji do 2019 roku. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących aspektów informatyzacji administracji.

Więcej

Dyrektor oddziału NASK w Białymstoku, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP oraz Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.

Więcej

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Więcej

Area Sales Manager Poland & Baltic countries. Związany z rynkiem digitalizacji, archiwizacji oraz obiegu dokumentów od ponad 18 lat.

Więcej

Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne. Od 21 lat związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Więcej

Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Więcej

Piastuje samodzielne stanowisko pracy ds. EZD i projektów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Członek i Sekretarz Rady Użytkowników EZD RP powołanej przez Ministra Cyfryzacji. 

Więcej

Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 2011 r. współpracuje przy wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju systemu EZD PUW z jednostkami administracji publicznej.

Więcej

Mariusz Cichal, Product Manager w Comarch

Więcej

Kierownik Działu Rozwoju EZD w O. NASK w Białymstoku. Na co dzień współpracuje z zespołem programistów tworzących system EZD RP.

Więcej

Pracownik NASK PIB specjalizujący się w problematyce elektronicznego zarządzania dokumentacją. W latach 2018-2020 zastępca Dyrektora w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej

Account Manager SMB & Corporate Customers w Brother Central and Eastern Europe GmbH.

Więcej