Zastępca dyrektora ds. rozwoju usług tradycyjnych i cyfrowych, Poczta Polska.S.A. Z rynkiem usług pocztowych związana od ponad 15 lat. Odpowiadała m.in. za przygotowanie  Poczty Polskiej S.A. do liberalizacji rynku pocztowego w obszarze usług listowych. W projekcie edoreczęń od 2019 roku, nadzorowała wdrożenie publicznych usług cyfrowych odpowiadających wymogom ustawy o dreęczeniach elektronicznych. W pracy kieruje się misją zmiany kultury organizacyjnej i podnoszenia poziomu dojrzałosci zawodowej. Abslowentka Uniewrsystetu Warszawskiego – kierunek politologia.

Pozostali prelegenci