Jako kierownik Działu Wsparcia EZD w NASK-PIB odpowiada za realizację projektu Operator EZD. Wraz z Zespołami: Merytorycznym i Technicznym wspiera Partnerów we wdrażaniu i utrzymaniu systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD PUW oraz EZD RP.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2008, po studiach podyplomowych we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczął aktywność zawodową jako trener. Specjalizuje się w zarządzaniu, technikach sprzedaży oraz negocjacjach. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe buduje i rozwija, zarządzając projektami w sektorze prywatnym i publicznym. Jako wykładowca i kierownik studiów podyplomowych skierowanych do administracji publicznej pomaga jej przedstawicielom wzmacniać kompetencje. Aktywnie angażuje się w rozwój współpracy samorządu terytorialnego i biznesu.

Pozostali prelegenci