O FORUM

III Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za obieg informacji, kompletowanie akt spraw i obsługę korespondencji w jednostkach publicznych.

Celem spotkaniajest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zarówno tradycyjnego, jak i elektronicznego sposobu dokumentowania spraw w urzędzie oraz dobrych praktyk obsługi korespondencji i postępowania z naturalnym dokumentem elektronicznym.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy:

 • kierowników podmiotów publicznych
 • dyrektorów i naczelników komórek administracyjno-organizacyjnych nadzorujących pracę czynności kancelaryjnych
 • archiwistów zakładowych i koordynatorów czynności kancelaryjnych

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję.

W PROGRAMIE M.IN.:

Przyjmowanie materiałów w postaci elektronicznej przez archiwa państwowe w świetle realizacji systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych

 • stan realizacji i harmonogram projektu cyfrowego archiwum
 • e-usługi dla jednostek przekazujących dokumenty do archiwów
 • prezentacja prototypu systemu i jego integracja z systemami EZD

Kontrola archiwów państwowych w jednostkach stosujących elektroniczne zarządzanie dokumentacją

 • podstawy prawne oraz tryb kontroli i sposób jej przeprowadzania
 • nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji w systemie EZD
 • postępowanie z dokumentacją elektroniczną poza systemami EZD

Nowe wyzwania dla archiwisty zakładowego – archiwizacja danych z systemów i bez danych, fotografii cyfrowych oraz „nieuporządkowanej” dokumentacji w EZD

 • ocena archiwalna danych z systemów i baz danych
 • jak ewidencjonować cyfrową dokumentację fotograficzną w archiwum zakładowym
 • co zrobić z „nieuporządkowaną” dokumentacją w systemie EZD

Elektroniczne oryginały i kopie przy dokumentowaniu spraw w urzędzie

 • naturalny dokument elektroniczny a skan
 • elektroniczne oryginały i kopie w przepisach kancelaryjnych
 • uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych

Doręczenia elektroniczne w Polsce – kluczowe zagadnienia w świetle uwag i opinii zgromadzonych podczas prac nad projektem ustawy o elektronizacji doręczeń

 • interoperacyjność usług operatora wyznaczonego i usług kwalifikowanych dostawców
 • wyjątki i wyłączenia od standardowego doręczenia elektronicznego
 • baza adresów elektronicznych – znaczenie rejestru, zasady dostępu i ochrona danych

PARTNERZY

Partnerzy główni

Partnerzy standard

PATRONI

WŚRÓD PRELEGENTÓW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu udzielenia zamówień publicznych

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji ekspertów i praktyków, którzy jako kierownicy jednostek odpowiadali za zamówienia publiczne

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Doskonała lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35