Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 r. związany z administracją rządową – pracownik urzędów administracji rządową centralnej (m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Członek gremiów kolegialnych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. W latach 2018-2020 zastępca dyrektora w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zajmował się między innymi wdrażaniem systemów EZD w sieci archiwów państwowych oraz brał udział w realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Obecnie pracownik Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym, zaangażowany między innymi w budowę systemu EZD RP.

Sebastian Czerniak zmiana

Pozostali prelegenci