Absolwent Wydziału Historii (Historia ze specjalnością archiwalną) na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009–2013 pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, następnie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek członkiem gremiów kolegialnych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. W latach 2018-2020 zastępca dyrektora w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zajmował się między innymi wdrażaniem systemów EZD w sieci archiwów państwowych oraz brał udział w realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Obecnie Pracownik NASK PIB, zaangażowany między innymi w budowę systemu EZD RP.

Sebastian Czerniak zmiana

Pozostali prelegenci