Od początku pracy zawodowej związana z nadzorem nad postępowania z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, prowadzi konsultacje i poradnictwo metodyczne w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów. W latach 2003 – 2022 pracownik państwowej służby archiwalnej.

Marta Piłaszewicz Łopatecka

Pozostali prelegenci