Pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zajmuje się m.in. monitorowaniem procesu legislacyjnego i opiniowaniem projektów aktów prawnych w zakresie postępowania z dokumentacją w tym przede wszystkim dokumentacją elektroniczną. Od kilku lat uczestniczy w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych i w innych jednostkach administracji publicznej. Realizuje również zadania z zakresu budowy, rozwoju i obsługi programów i systemów teleinformatycznych, wspierających działalność archiwalną. W ramach zespołu projektowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych bierze również udział w pracach związanych z budową i wdrożeniem w archiwach państwowych systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Obecnie pełni obowiązki kierownika projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

Pozostali prelegenci