wicedyrektor Centralnych Ośrodków Sportu. Od 2016 r. związany z administracją publiczną Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jest absolwentem studiów magisterskich z politologii na AKSIM oraz studiów podyplomowych w obszarze finansów i bankowości na SGH, transformacji cyfrowej na ALK oraz dyplomacji, dziennikarstwa, a także studiów podyplomowych MBA i DBA.

Pozostali prelegenci