Specjalizuje się w badaniach dotyczących inteligentnego rozumienia i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz koncentrujących się wokół metod inteligencji obliczeniowej, CBIR, zgłębiania dużych zbiorów danych tzw. data mining oraz algorytmów uczenia maszynowego i bezpieczeństwa sieci komputerowych. Jako kierownik lub wykonawca brał udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. “Innowacyjne Metody Wyszukiwania i indeksowania danych multimedialnych z wykorzystaniem technik inteligencji obliczeniowej”. Był pomysłodawcą oraz autorem koncepcji projektu o wartości ponad 12 mln zł pt. “E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin”, wykonawcą w projekcie “New perspectives on intelligent multimedia management with applications in medicine and privacy protecting systems” realizowanym i finansowanym w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Badawczego PSPB. Jestem autorem licznych prac naukowych. Obecnie jest odpowiedzialny za koordynację działań Lokalnego Centrum Kompetencji utworzonego na podstawie porozumienia Wojewody Łódzkiego i samorządów z trzech województw,, którego głównym celem jest szeroko rozumiana cyfryzacja gmin od budowy sieci światłowodowych do chmurowego wdrożenia systemu EZD PUW i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Pozostali prelegenci