Kierownik Działu Planowania i Rozwoju EZD. Inspektor wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje Help Deskiem EZD PUW. Od 2011 r. współpracuje przy wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju systemu EZD PUW z jednostkami administracji publicznej.

Pozostali prelegenci