Menadżer Produktu systemu obiegu dokumentów, Analityk. Od 15 lat związany z produkcją i wdrażaniem oprogramowania klasy DMS, ECM i Workflow w Grupie Kapitałowej WASKO. Aktualnie pracownik spółki COIG S.A., odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie systemu obiegu dokumentów IntraDok. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia w największych wdrożeniach dla podmiotów z sektora publicznego. Analityk, realizujący prace rozwojowe w zakresie integracji z systemami centralnymi, w tym e-Doręczenia i KSeF.

Pozostali prelegenci