Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, odpowiedzialny m.in. za utrzymanie i wdrażanie systemów informatycznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Adiunkt w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), obecnie Wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.

Pozostali prelegenci