Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Informatyki. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako realizator wielu projektów, w tym projektów finansowanych ze środków Banku Światowego, funduszy unijnych pełniąc w nich również rolę kierownika projektu. Wdrożone projekty obejmowały swoim zakresem budowę infrastruktury jak i systemów informatycznych. Obecnie realizuje jako kierownik projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego projekt budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozostali prelegenci