Menedżer Produktu kierujący Działem Usług Cyfrowych w Biurze Oferty Produktowej i Marketingu Poczty Polskiej S.A. Obecnie odpowiada za określanie i wdrażanie na rynku portfela usług cyfrowych Poczty Polskiej dla klientów. Praktyk zajmujący się kreowaniem usług i produktów, do 2019 roku w obszarze przesyłek pocztowych. Członek zespołu ze strony Poczty Polskiej uczestniczący w pracach rządowego projektu e-Doręczenia, odpowiedzialny m.in. za biznesowe wdrożenie dla klientów publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz zarządzanie tymi usługami.

Traktuje pracę jak poszukiwanie nowych wyzwań oraz nieustanne zdobywanie nowych doświadczeń.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej (kierunek Ekonomia).

Pozostali prelegenci