Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, wieloletni pracownik Archiwów Państwowych.

Pozostali prelegenci