W Amazon Web Services opowiada za sektor public w Polsce.Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z klientami i partnerami z wielu branż, wspierając ich w bieżącej transformacji cyfrowej chmury przy różnych projektach. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył Podyplomowe Studium Technologii Cloud Computing Modelling in Business w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiada dyplom MBA Uniwersytetu Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pozostali prelegenci