Polski urzędnik państwowy i menedżer, w latach 2016–2020 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W latach 2016–2018 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2016–2018 przedstawiciel Rządu RP w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD). W latach 2016-2020 przedstawiciel Rządu RP w Radzie Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej – Intersputnik. W latach 2018-2020 członek Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach ONZ. W 2019 wiceprzewodniczący Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) odpowiedzialny za roaming, ramy regulacyjne oraz rozwój sieci bezprzewodowych. W 2020 przewodniczący sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg) odpowiedzialny m.in. za monitoring inicjatywy Komisji Europejskiej – EU4Digital. W 2020 wiceprzewodniczący Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) realizującej strategię europejskiego jednolitego rynku cyfrowego w e-handlu. W czerwcu 2020 objął stanowisko dyrektora Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Łódzkiej. Odpowiada m.in. za ewaluację, zarządzanie ryzykiem oraz wdrażanie inicjatyw paperless. Kieruje projektem uruchomienia i utrzymania w uczeni systemu EZD PUW. W czerwcu 2022 uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Od września 2020 starszy doradca na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w sektorze TMT, w brytyjskiej firmie doradczej Access Partnership Ltd.

Pozostali prelegenci